Latvijas tautas Antiskaitīšanas rezultāti

Результаты антипереписи населения Латвии

1. Es emigrēju uz:

1. Я эмигрировал в:

Lielbritānija
27% 388 чел.
 
Великобритания
Īrija
5% 71 чел.
 
Ирландия
Krievija
2% 38 чел.
 
Россия
Amerikas Savienotās Valstis
2% 33 чел.
 
США
Vācija
1% 20 чел.
 
Германия
Parādīt pārējās valstis Показать остальные страны

2. Es aizbraucu no:

2. Я уехал из:

Rīga
34% 244 чел.
 
Rīga
Daugavpils
22% 160 чел.
 
Daugavpils
Jelgava
3% 25 чел.
 
Jelgava
Jūrmala
2% 17 чел.
 
Jūrmala
Rēzekne
1% 14 чел.
 
Rēzekne
Parādīt pārējās pilsētas

3. Es esmu:

3. Я гражданин:

Latvijas pilsonis
84% 948 чел.
 
Латвии
Latvijas nepilsonis
12% 137 чел.
 
Негр (alien)
Citas valsts pilsonis
3% 39 чел.
 
Гражданин другой страны
Parādīt valstis Показать страны

4. Es aizbraucu no Latvijas:

4. Я уехал из Латвии:

Pašrealizācijas nolūkos
23% 135 чел.
 
В поисках самореализации
Latvijā nebija darba
20% 118 чел.
 
Не было работы
Ārzemēs maksā vairāk
18% 105 чел.
 
За границей больше платят
Mācīties
17% 101 чел.
 
На учебу
Valodas problēmu dēļ
3% 18 чел.
 
Из-за языковых проблем
Apskatīt pasauli
2% 16 чел.
 
Посмотреть мир
Apprecēties
2% 12 чел.
 
Выйти замуж, жениться
Kompānijas pēc
1% 8 чел.
 
За компанию
Savs variants
10% 59 чел.
 
Свой вариант

5. Vai jums Latvijā ir palikuši tuvi radinieki?

5. Остались ли у вас в Латвии близкие родственники:

68% 388 чел.
 
Да
Jā, un es grasos viņus ņemt pie sevis
23% 136 чел.
 
Да, и я собираюсь забрать их к себе
Nē, aizbrauca kopā ar mani
6% 36 чел.
 
Нет, уехали со мной
1% 9 чел.
 
Нет

6. Vai jums Latvijā ir palicis nekustamais īpašums?

6. Осталась ли у вас в Латвии недвижимость:

48% 273 чел.
 
Нет
38% 219 чел.
 
Да
Jā, bet grasosto pārdot
11% 65 чел.
 
Да, но собираюсь продать
Nē, bet grasos pirkt
1% 11 чел.
 
Нет, но собираюсь купить

7. Es atgriezīšos Latvijā:

7. Я вернусь в Латвию:

Ja Latvijā mainīsies ekonomiskā situācija
26% 152 чел.
 
Если изменится экономическая ситуация в Латвии
Nekad
26% 152 чел.
 
Никогда
Neesmu aizdomājies
19% 114 чел.
 
Не задумывался
Ja Latvijā mainīsies politiskā situācija
11% 65 чел.
 
Если изменится политическая ситуация в Латвии
Jebkurā gadījumā
3% 19 чел.
 
В любом случае
Kad sapelnīšu naudu
3% 18 чел.
 
Когда заработаю денег
Savs variants
9% 54 чел.
 
Свой вариант

8. Es dzīvoju Latvijā:

8. Я живу в Латвии:

Negribu, bet aizbraukšu
29% 160 чел.
 
Не хочу, но уеду
Bet ļoti vēlos aizbraukt
29% 159 чел.
 
Но очень хочу уехать
Pabeigšu mācības, un aizbraukšu
22% 118 чел.
 
Закончу учебу и уеду
Nekad neaizbraukšu
18% 97 чел.
 
Никогда не уеду

9. Oficiālā tautas skaitīšana Latvijā:

9. Официальная перепись населения в Латвии:

Es PIEDALĪŠOS oficiālajā tautas skaitīšanā
73% 362 чел.
 
Я БУДУ участвовать в официальной перепеси населения
Es noteikti NEPIEDALĪŠOS oficiālajā tautas skaitīšanā, jo:
26% 131 чел.
 
Я точно НЕ БУДУ участвовать в официальной переписи населения, потому что:

10. Ja nē, tad kāpēc?

10. Если нет, то почему?

šai informācijai nebūs nozīmes
47% 97 чел.
 
эта информация ничего не даст
tā ir kārtējā miljonu atmazgāšana
33% 69 чел.
 
это очередное отмывание миллионов
baidos par saviem personīgajiem datiem
19% 40 чел.
 
боюсь за свои личные данные
Atgriezties uz galveno lapu Вернуться на главную страницу